Emacs-20 on MacOS
  URL
設置
  GNU-Fonts
  本体
  起動が遅い
load-path
  ResEdit で変更
  EMACSLOADPATH
  subdirs.el
  MacGzip,suntar
  ~/.emacs
   ~/ の意味
   / の意味
日本語入力
  tc-2.1 ○
  SKK ○
  yc-3.2.4 ×
  tamago ×
    load-path
  日本語の書体
  細明朝体
メール
  compose-mail
  Wanderlust ×
  telnet ×
その他
  Info

その他

Info

M-x info で起動する説明はもちろん問題なく使える。 C-h i でも同様に起動する
C-h T は英語になっている。
Last Update: Wed, 23 Apr 2008 06:32:40 GMT 1.1.1.1 2008/03/12